Conferința Internațională „Cazacii Dunăreni...” - Misterele Dunării

Misterele Dunării > Evenimente > Conferința Internațională „Cazacii Dunăreni…”
 Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, în colaborare cu Asociația Civică a Cazacilor Dunăreni și Revista „Misterele Dunării”, a organizat prima ediție a Conferinței Internaționale „Cazacii Dunăreni: Origini și Conviețuire în Dobrogea de Nord”, sâmbătă, 6 aprilie 2019, ora 10:00, la Sala de conferințe, a Bibliotecii Județene din Tulcea.  
 Evenimentul din acest an a fost un preambul al unei conferințe anuale, cu o largă participare a specialiștilor din mediul universitar, pe care Asociația Civică a Cazacilor Dunăreni intenționează să o organizeze în anii următori, în colaborare cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea.  În cadrul evenimentului, cercetători din Ucraina (Universitatea Națională „I. I. Mechnickov” Odessa, Universitatea Națională „Taras Șevcenko”, Kiev), Rusia (Universitatea Federală de Sud din Rostov pe Don, Universitatea de stat Saratov) și România au prezentat o serie de lucrări despre istoria cazacilor ruși (nekrasoviți și zaporojeni), care s-au așezat în Dobrogea otomană, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.  
 Conferința a fost publică, cu participarea atât a reprezentanților comunității rușilor-lipoveni și ucrainene, cât și a unui public numeros, pasionat de istoria Dobrogei.  Dintre lucrările care prezentate în cadrul Conferinței, amintim:  V. Kușnir (Univ. Națională „I. I. Mechnickov” Odessa), Rolul factorului migrator în istoria Siciei transdunărene și a comunității ucrainene din Dobrogea de nord, A. Prigarin, (Univ. Națională „I. I. Mechnickov” Odessa), Schisma religioasă și armata cazacilor otomani între 1840-1850,  A. Y. Peretyatko (Univ. Federală de Sud, Rostov pe Don), Imaginea lui Ignat Nekrasov în creația general-locotenentului N.I.Krasnov, funcționar al Conducerii Generale ale Armatei Căzăcimii (1880),  M. Tiuliumeanu, Geneza Oștilor căzăcești (sec. XI-XIII),  Yury Kargin (Universitatea de Stat din Saratov), Cu privire la problema localizării satelor căzăcești din Kuban între anii 1690-1770.

 
Dr. Dorin Popescu
 
Noi dezbateri și cercetări privind istoria cazacilor în Dobrogea
 
 Am participat recent, cu o alocuțiune de deschidere, în calitate de președinte al Asociației “Casa Mării Negre / Black Sea House” și fost diplomat al României la Moscova și Cernăuți, la lucrările Conferinței internaționale „Cazacii dunăreni: origini și conviețuire in Dobrogea de nord” (Tulcea, Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, 6 aprilie 2019). 
 Evenimentul a fost (excelent) organizat de Asociația Civică a Cazacilor Dunăreni (președinte Ananie Ivanov), în colaborare cu Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea – în calitate de co-organizator și gazdă (manager dr. Ligia Dima) și Revista „Misterele Dunării” (redactor-șef Mihai Tiuliumeanu). Potrivit intențiilor organizatorilor, evenimentul din acest an reprezintă un preambul al unei viitoare Conferințe științifice anuale, cu o largă participare a specialiștilor din mediul universitar, pe care Asociația Civică a Cazacilor Dunăreni intenționează să o organizeze în anii următori, în colaborare cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea și Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea. 
 În cadrul evenimentului, cercetători din Ucraina (Universitatea Națională „I. I. Mechnickov” Odessa, Universitatea Națională „Taras Șevcenko”, Kiev), Federația Rusă (Universitatea Federală de Sud din Rostov pe Don, Universitatea de Stat Saratov) și România (Tulcea, București) au trimis lucrări tematice și/sau au prezentat o serie de lucrări științifice despre istoria cazacilor ruși (nekrasoviți și zaporojeni) care s-au așezat în Dobrogea otomană, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.     
 Principalele lucrări prezentate în cadrul Conferinței: V. Kușnir (Univ. Națională „I. I. Mechnickov” Odessa), “Rolul factorului migrator în istoria Siciei transdunărene și a comunității ucrainene din Dobrogea de nord”; M. Tiuliumeanu, „Geneza Oștilor căzăcești (sec. XI-XIII)”; A. Prigarin (Univ. Națională „I. I. Mechnickov” Odessa), „Schisma religioasă și armata cazacilor otomani între 1840-1850”; A. Y. Peretyatko (Univ. Federală de Sud, Rostov pe Don), „Imaginea lui Ignat Nekrasov în creația general-locotenentului N.I.Krasnov, funcționar al Conducerii Generale ale Armatei Căzăcimii (1880)”; V. N. Poltorak (Univ. Națională „I. I. Mechnickov” Odessa), „Proiectul cazac al lui Mehmed Sadîk Pașa (Ceaikovski; 1804-1886): Idee și acțiuni”. Organizatorii intenționează să publice în volum toate lucrările prezentate în cadrul Conferinței. 
 Impresii și evaluări personale  Inițiativa organizatorilor este utilă, salutară și curajoasă. Tema istoriei cazacilor stabiliți în Dobrogea și a modalităților lor de conviețuire cu populația băștinașă prezintă un interes deosebit atât pentru istoricii, cercetătorii și reprezentanții mediilor academice din România (prioritar Dobrogea), Ucraina, Federația Rusă, Turcia, Bulgaria etc., cât și pentru comunitățile rusă și ucraineană din Dobrogea (prioritar din județul Tulcea).  
 La eveniment au participat, cu lucrări tematice, direct sau prin videoconferință, 10 istorici, experți, specialiști din România (Tulcea, București), Ucraina (Odessa, Kiev) și Federația Rusă (Volvograd, Rostov-pe-Don, Saratov).  Evenimentul de la Tulcea, grație inspirației organizatorilor și efortului acestora, a reușit să aducă la aceeași masă cercetători din Ucraina și Federația Rusă – un caz extrem de rar în ultimii ani, având în vedere că reprezentanții mediilor academice din cele două țări se evită reciproc la activitățile internaționale, în contextul războiului hibrid din Crimeea și Donbas.  
 Tema cazacilor dunăreni/dobrogeni reprezintă, așa cum am și sugerat în cadrul alocuțiunii de debut, o oportunitate pentru experții ucraineni și ruși de a discuta despre rădăcini și istorii comune.  Ucraina a fost reprezentată de o puternică delegație academică din cadrul Universității Naționale „I. I. Mecinikov” din Odessa (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова), condusă de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității, domnul Veaceslav Kușnir / Vyacheslav Kushnir / В`ячеслав Григорович Кушнір, doctor abilitat, care este și președintele “Centrului Internațional pentru Cooperare cu ucrainenii de pretutindeni” din Odessa (și totodată autor al unor cărți de prestigiu privind migrația ucrainenilor în Dobrogea de Nord, precum “Ucrainenii de dincolo de Dunăre”, București, 2008). Din delegația Universității odesite au mai făcut parte dr. Natalia Petrova / Наталія Олександрівна Петрова (pro-decan pentru activitate științifică) și dr. Alexandr Prigarin / Прігарін Олександр Анатолійович.  
 Experții ruși (Artem Peretiatko / Артем Перетятько, Universitatea Federală de Sud, Rostov pe Don / Южный федеральный университет și Iurii Karghin / Юрий Каргин, arheolog din Volvograd) au fost prezenți la eveniment prin videoconferință. Temele au fost abordate de către toți experții participanți cu echilibru, echidistanță și profesionalism. 
 Rezultatele efective ale Conferinței vor fi integrate într-un volum.  Conferința a oferit oportunitatea discutării unor aspecte inedite privind istoricul migrației cazacilor ruși și ucrainenilor în România și al așezării și conviețuirii lor în Dobrogea.  Publicarea episodică a unor volume tematice, atât în limba română, precum “Ucrainenii de dincolo de Dunăre”, Veaceslav Kușnir (Editura RC PRINT București, 2008 – volum finanțat de Guvernul Ucrainei), „Cazacii din Dobrogea. O istorie uitată”, Mihai Tiuliumeanu, București, Editura Militară, 2015, cât mai ales în ucraineană (Veaceslav Kușnir: “Ucrainenii de dincolo de Dunăre” / „Українці за Дунаєм”, Odessa, 2002, „Нижньодунайський рушник. Альбом”, Galați, 2012, “Adaptarea statalo-administrativă a ucrainenilor în stepa din sud-vest și Dunărea de Jos (a doua jumătate a secolului IX – prima jumătate a secolului XX)” / „Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.”, Odessa, 2012) readuce în dezbatere una dintre cele mai fascinante teme ale istoriei Dobrogei, cea a cazacilor nekrasoviți şi a celor zaporojeni. 
 Mi-aș fi dorit mai multă prezență în aceste dezbateri a reprezentanților mediilor de experți/istorici români din Dobrogea (Tulcea, Constanța) și sper că această absență (de care organizatorii evenimentului nu se fac deloc vinovați) va fi suplinită la Simpozioanele viitoare pe aceeași temă.  
 Apreciez la superlativ curajul și ineditul evenimentului, nivelul științific al Conferinței (datorat prioritar efortului lui Mihai Tiuliumeanu), publicarea periodică de articole atractive (pe teme de conviețuire interetnică în nordul Dobrogei) în frumoasa revistă tulceană “Misterele Dunării”, precum și oportunitatea ca tema istoriei cazacilor în Dobrogea să reprezinte o „punte” între mediile academice din România, Ucraina, Federația Rusă și Turcia, precum și, pe ansamblu, între țările menționate, mai ales că, prin organizarea unor evenimente de acest gen, România își poate proba, indirect, în continuare, vocația de spațiu tolerant pentru minoritățile care trăiesc pe teritoriul acesteia.

Cumpără în format electronic

Pe Google Play Cărți

EMAIL:

mistereledunarii@gmail.com

ADRESA:

Asociația CERTA 

Cataloi, Str. Principală, Nr. 79, Tulcea, Romania